وضعیت متلاطم دریای چین جنوبی با رزمایش‌های تلافی‌جویانه
تهران- ایرنا- تمرین‌های نظامی آمریکا و چین در مناطق دریایی مورد مناقشه در روزهای آغازین سال جدید، نشانه دیگری مبنی بر این است که دریای چین جنوبی در قلب جنگ سرد دو ابرقدرت قرار دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85345030/%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%85-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87