وزیر سابق خزانه‌داری آمریکا: روابط واشنگتن- پکن در وضعیت خطرناکی قرار دارد


تهران-‌ ایرنا- وزیر سابق خزانه‌داری آمریکا با بالا گرفتن تنش بین واشنگتن و پکن بر سر مساله تایوان هشدار داد که روابط دو کشور بر لبه پرتگاه و در وضعیت خطرناکی قرار گرفته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85083268/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D9%86%D8%A7%DA%A9%DB%8C