وزیر خارجه چین: بریکس باید مقابله با هژمونی یکجانبه‌گرایی را تقویت کند

براساس این گزارش، همچنین در جریان نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، وزرای امور خارجه هند، آمریکا، ژاپن و استرالیا نیز روز جمعه در اولین نشست وزرای امور خارجه عضو «کوآد» شرکت کردند. آنها بر تعهد اعضا نسبت به «آزاد و باز» بودن منطقه اقیانوس هند و آرام و «مقابله با اقدامات یکجانبه‌ای که هدف از آنها تغییر وضع موجود و افزایش تنش در منطقه» است تاکید کردند که برخی رسانه‌ها منظور از این موضوع را به چین نسبت دادند.

به گزارش روز شنبه ایرنا از گلوبال تایمز، وانگ ایی در نشست وزرای امور خارجه عضو بریکس (شامل برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) که در غیاب وزیر امور خارجه برزیل در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شد، گفت: کشورهای عضو باید به مسائل مربوط به توسعه در نشست‌های سازمان ملل اولویت دهند و در مقابل جداسازی و موانع تکنولوژیکی به شدت مقاومت کنند.

وی افزود: سیاست‌های قدرت و هژمونی یکجانبه به شدت در حال زیر سوال بردن چند جانبه گرایی هستند و اشکال مختلف «شبه چندجانبه‌گرایی» به طور فزاینده‌ای نیز ناامید کننده هستند.

در سال های اخیر، نظم جهانی با چالش‌های شدیدی به ویژه پس از بحران اوکراین مواجه شده است. فنگ زینگکه دبیر کل مجمع جهانی مالی و مدیر مرکز بریکس و نظم جهانی، در مصاحبه با گلوبال تایمز گفت: تحت چنین شرایطی، نقش بریکس در امنیت جهانی بسیار آشکارتر و مهمتر شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84897030/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%DA%98%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C-%DB%8C%DA%A9%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7

ناظران می‌گویند از آنجایی که غرب به رهبری آمریکا با بی اعتنایی به رفاه مردم خود، تقابل ایدئولوژیک و تنش‌های ژئوپلیتیکی را در جهانی متزلزل دامن می‌زند، کشورهای عضو بریکس به نمایندگی از بازارهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه، در حال تبدیل شدن به یک نیروی مهم در پیشبرد رشد اقتصاد جهانی و حفظ جهان هستند.

وزیر امور خارجه چین اظهار داشت: کشورهای عضو بریکس باید در حفاظت از سیستم بین‌المللی با محوریت سازمان ملل حفاظت کرده و به طور مشترک آن را در جهت نظام جهانی عادلانه‌تر و معقول‌تر پیش ببرند. همچنین اعضا باید بر توسعه بلندمدت و نیازهای عملی تمرکز کرده و روند گسترش عضویت را نیز به طور پیوسته به پیش ببرند.