ورق خوردن برگی جدید در روابط چین و مالدیو
تهران-ایرنا-وانگ ونبین سخنگوی وزارت امور خارجه چین در رابطه با سفر امروز «محمد مویزو» رئیس جمهور مالدیو به پکن، تاکید کرد که روابط دو کشور در نقطه شروع تاریخی جدیدی قرار گرفته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85347674/%D9%88%D8%B1%D9%82-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%88