واکنش کره‌جنوبی به افزایش تولید مواد هسته‌ای در کره‌شمالی


تهران – ایرنا – یون سوک یئول رییس‌جمهوری کره‌جنوبی تاکید کرد در صورتی که کره‌شمالی همچنان بدنبال توسعه تسلیحات هسته‌ای خود باشد، حتی یک «وون» -واحد پول کره‌جنوبی- را هم نباید در اختیار آن قرار داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85068161/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C