واکنش پیونگ‌یانگ به تهدید سال نوی سئول
تهران- ایرنا – خواهر رئیس جمهوری کره‌شمالی و معاون کمیته مرکزی حزب کارگران این کشور نسبت به تهدید رئیس‌جمهوری کره جنوبی که پیونگ یانگ را به «تقویت بازدارندگی گسترده» در سال جدید تهدید کرده بود، واکنش نشان داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85342111/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%DA%AF-%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84