واشنگتن بر تعهد دفاعی خود نسبت به سئول تاکید کرد
تهران- ایرنا- پس از آزمایش موشک کروز استراتژیک جدید پیونگ یانگ در روز یکشنبه که دومین مورد از این آزمایش‌ از سوی کره شمالی در کمتر از یک هفته بود، واشنگتن بر تعهد خود به دفاع از کره جنوبی در برابر تهدیدهای کره شمالی تاکید کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85368638/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF