هیات آمریکایی به پاکستان سفر می‌کند


تهران- ایرنا- «درک چولت» رایزن وزارت خارجه آمریکا به پاکستان قرار است در راس هیاتی امروز سه شنبه (۲۵ بهمن ماه) با هدف احیای روابط واشنگتن و پاکستان که در دوران نخست وزیری عمران خان رو به تیرگی گذاشته بود، به پاکستان سفر کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85029947/%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF