هنگ‌کنگ در صدد تصویب قوانین سختگیرانه امنیتی
تهران- ایرنا- مدیر اجرایی هنگ‌کنگ اعلام کرد تلاش خود برای تصویب قانون جدید امنیتی در این منطقه را آغاز خواهد کرد، این برنامه برای به روزرسانی قانون اساسی این کشور پس از استعمار انگلیس و برای تکمیل قوانینی است که سال ۲۰۲۰ توسط چین اعمال شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85370306/%D9%87%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%AF%D8%AF-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%AE%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C