هندوراس با چین توافقنامه تجارت آزاد امضا می‌کند


تهران- ایرنا- روند رو به رشد مناسبات تجاری چین با کشورهای آمریکای لاتین با اعلام وزیر امور خارجه هندوراس برای استفاده از فرصت تجارت آزاد با پکن وارد مرحله جدیدی شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85111478/%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF