همکاری چین با افغانستان برای ریشه‌کنی بیماری فلج اطفال
تهران-ایرنا- معاون بخش همکاری‌های بین‌المللی اداره‌های دولتی چین در دیدار با سفیر حکومت طالبان در پکن، تاکید کرد که این کشور برای نابودی بیماری «فلج اطفال» در افغانستان با این گروه همکاری کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85352354/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87-%DA%A9%D9%86%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D9%84%D8%AC-%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84