هشدار چین نسبت به خطرات سیاسی کردن اقتصاد جهانی
تهران – ایرنا – سخنگوی وزارت خارجه چین امروز چهارشنبه پس از هشدار صندوق بین المللی پول (IMF) مبنی بر خطرات دو قطبی شدن تجارت جهانی، اظهار داشت که اقتصاد بین‌الملل به دلیل سیاسی شدن به سمت و سویی «غیراخلاقی و ناپایدار» پیش می‌رود و به شدت مانع رشد جهانی می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85342467/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C