هشدار چین به شهروندانش در مورد خطرات جراحی پلاستیک در کره‌جنوبی
تهران – ایرنا – سفارت چین در سئول در مورد خطرات انجام جراحی پلاستیک در کره جنوبی از جمله احتمال مرگ و میر و دشواری عبور از گیت‌های مهاجرتی به شهروندانش هشدار داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85359685/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C