هشدار چین به استونی/تالین به اصل سیاست چین واحد پایبند باشد


تهران- ایرنا- سخنگوی وزارت امور خارجه چین در واکنش به افتتاح دفتر نمایندگی تایوان در استونی، گفت: تالین به اصل سیاست چین واحد پایبند باشد


منبع: https://www.irna.ir/news/85284975/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF