هشدار رسانه‌های چینی در مورد اقدامات «بسیار خطرناک» فیلیپین در دریای جنوبی
تهران– ایرنا- رسانه‌های دولتی چین امروز دوشنبه فیلیپین را به نقض مکرر قلمروی چین در دریای جنوبی، نشر اطلاعات نادرست و تبانی با نیروهای برون‌مرزی برای ایجاد مشکل متهم کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85332435/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1