نیوزیلند، حضور بیشتر آمریکا را در اقیانوسیه خواستار شد
تهران- ایرنا- وزیر خارجه نیوزیلند بدون اشاره به نام چین اعلام کرد که آمریکا باید کار بیشتری برای مقابله با دیگر نفوذهای سیاسی در اقیانوسیه انجام دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85371607/%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF