نگرانی سناتور آمریکایی از حضور کشتی‌های جنگی چین و روسیه در نزدیکی «آلاسکا»


تهران- ایرنا- چین و روسیه به تازگی عملیات دریایی مشترکی را در نزدیکی آلاسکا انجام دادند که با واکنش نیروی دریایی آمریکا و نگرانی سناتور جمهوریخواه این کشور مواجه شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85190520/%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%DA%AF%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9%DB%8C