نگاه آمریکا به توافق‌های امضا شده بین عربستان و چین


تهران- ایرنا- تارنمای المانیتور در گزارشی به نگاه آمریکا به توافق‌های امضا شده بین عربستان و چین در جریان سفر شی جین پینگ رئیس جمهوری چین به ریاض پرداخت.


منبع: https://www.irna.ir/news/84967919/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86