نوکیا از سرمایه‌گذاری مشترک مخابراتی با هواوی خارج می‌شود
تهران-ایرنا-شرکت مخابراتی نوکیا پس از شکست قرارداد پیشنهادی در سال گذشته در پی اعتراض شدید شریک چینی هواوی ، خریداران جدیدی را برای واگذاری اکثریت سهام خود پیدا کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85355033/%D9%86%D9%88%DA%A9%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF