نخستین کشتی کروز چین از شانگهای حرکت می‌کند
تهران – ایرنا – اولین کشتی کروز ساخت داخل چین قرار است اولین سفر خود را ۱۱ دی مصادف با اول ژانویه آغاز کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85336955/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF