نخست‌وزیر مالزی خواستار محاکمه عاملان عملیات تروریستی در کرمان شد
تهران- ایرنا- نخست‌وزیر مالزی، با تسلیت گفتن شهادت جمعی از مردم ایران در عملیات تروریستی در کرمان، خواستار محاکمه مغز متفکر و عاملان این جنایت شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85342952/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%D9%87-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86