نانسی پلوسی: کنگره آمریکا متعهد به حفظ امنیت تایوان است

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، «نانسی پلوسی » رئیس مجلس نمایندگان آمریکا دقایقی قبل در  کنفرانس مطبوعاتی مشترک با رئیس حکومت تایوان اعلام کرد پیام ما این است که « آمریکا کنار تایوان می ایستد.» 

خبر تکمیل می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84842880/%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D9%84%D9%88%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA