نامزد حزب حاکم پیروز انتخابات تایوان شد
تهران- ایرنا- رسانه‌های چینی و تایوانی در نخستین گزارش‌ها از شمارش آرای انتخابات امروز تایوان از پیروزی «لای چینگ ته» نامزد حزب حاکم با کسب بیش از 40 درصد آرا خبر دادند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85352874/%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF