موسسه آمریکایی: سیاست‌های جدید کرونایی چین باعث افزایش مرگ ومیر می شود


تهران- ایرنا – رسانه ها و نهادهای غربی که تا کنون با انتقاد از سیاست های سخت گیرانه اما موفق چین برای مهار کرونا، قصد اعمال فشار بر این کشور را  داشتند، حالا سیاست های جدید پکن برای کاهش محدودیت های کرونایی را دستمایه تبلیغات ضد چینی خود قرار داده اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84972412/%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%B1