موزه‌داران برای انتقال هویت تاریخی به مردم از فناوری‌های نوین استفاده کنند
تهران- ایرنا- قائم‌مقام وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: موزه‌داران باید زمان‌شناس و مخاطب‌شناس باشند، با حفظ اصالت و ریشه‌های تاریخی و با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین به انتقال هویت تاریخی به مردم کمک کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85355524/%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86