مسکو: آمریکا سایر کشورها را برای تقابل نظامی با روسیه و چین تحریک می‌کند


تهران- ایرنا – سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه در جلسه وزیران دفاع کشورهای عضو همکاری شانگهای که به میزبانی هند برگزار شده گفت که جنگ اوکراین تاکیدی بر تمرکز واشنگتن و متحدانش برای تحریک سایر کشورها جهت تقابل نظامی با مسکو و پکن است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85095030/%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%DA%A9