مدیرعامل ایرنا: اخبار نامتوازن، اعتماد عمومی به رسانه‌های غربی را کاهش داده است


گوانگجو – ایرنا – علی نادری، مدیرعامل ایرنا در اجلاس مدیران رسانه‌های جهان، با اشاره به آمار کاهش اعتماد عمومی به رسانه‌ها در غرب، گفت: جامع نبودن و نامتوازن بودن خبرها، به این بی‌اعتمادی دامن می‌زند. 


منبع: https://www.irna.ir/news/85312221/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C