محبوبیت رئیس جمهوری کره جنوبی به ۳۹.۱ درصد رسید


تهران- ایرنا – نظرسنجی روز دوشنبه نشان می دهد محبوبیت یون سوک یول رئیس جمهوری کره جنوبی در سه هفته اخیر به شدت کاهش و به ۳۹.۱ درصد رسیده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85165119/%D9%85%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DB%B3%DB%B9-%DB%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF