متکی: هر موضعی علیه تمامیت ارضی ایران مخدوش است/طبق منافعمان با همه کشورها همکاری می‌کنیم


تهران- ایرنا- «منوچهر متکی» وزیر امور خارجه دولت نهم درباره بیانیه مشترک چین و شورای همکاری خلیج فارس می‌گوید: هر سخن و بیانیه‌ای که تمامیت ارضی و حقوق جمهوری اسلامی را مخدوش کند، محکوم است و براساس منافع خود با همه کشورها همکاری می‌کنیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/84968982/%D9%85%D8%AA%DA%A9%DB%8C-%D9%87%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B6%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%AF%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%D9%82-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86