ماهیت مساله تایوان، عهدشکنی آمریکا


تهران-ایرنا- پایبندی آمریکا به سیاست «چین واحد»، پایه و اساس سیاسی برقراری روابط دیپلماتیک بین پکن و واشنگتن به شمار می‌رود اما در حقیقت، اقدامات آمریکا، از تداوم فروش سلاح به تایوان گرفته تا دیدارهای مکرر سیاستمدارانی مانند «نانسی پلوسی» از تایوان، بر خلاف این تعهدات بوده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85092926/%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%87%D8%AF%D8%B4%DA%A9%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7