ماموریت سرّی ناتو در شرق آسیا


تهران- ایرنا – سفر جاری دبیرکل ناتو به منطقه شرق آسیا به مقصدهای سئول و توکیو که در ظاهر با هدف تقویت همکاری‌های این بلوک نظامی تحت رهبری آمریکا با کره جنوبی ژاپن انجام شده به نظر می رسد اهداف پنهانی را نیز برای محقق کردن برخی اهداف جنگ طلبانه آمریکا در آینده در منطقه شرق آسیا داشته باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85013740/%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7