مالزی برای اعزام نیروی حافظ صلح به فلسطین اعلام آمادگی کرد


تهران- ایرنا- مالزی اعلام کرد که اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آسه‌آن) هفته آینده درباره اعزام نیروی صلحبان به فلسطین رایزنی خواهد کرد و کشورش آماده مشارکت در این ماموریت است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85276982/%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF