مالزی از ورود کشتی‌های صهیونیستی به بنادر خود جلوگیری می‌کند
تهران- ایرنا- منابع خبری روز چهارشنبه گزارش دادند، نخست‌وزیر مالزی اعلام کرده است که این کشور از ورود کشتی‌های یک شرکت صهیونیستی به بنادر خود جلوگیری خواهد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85327362/%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF