ماجرای فوکوشیما / ۷۰ درصد کره ای ها نگران آلودگی رادیواکتیو غذاهای دریایی


تهران – ایرنا – منابع کره جنوبی روز شنبه اعلام کردند عملیات رهاسازی پساب نیروگاه اتمی فوکوشیما به اقیانوس باعث نگرانی و بی رغبتی شدید مردم این کشور نسبت به خرید غذاهای دریایی شده بطوری که ۷۰ درصد مردم این کشور رغبت کمتری نسبت به گذشته برای خرید این نوع محصولات غذایی دارند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85217968/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%D8%A7-%DB%B7%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D9%88-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C