فیلیپین پرونده تهدید به مرگ علیه دوترته را مختومه اعلام کرد
تهران- ایرنا- دادستان فیلیپین پرونده شکایت جنایی علیه رودریگو دوترته رئیس جمهور سابق این کشور که به تهدید به مرگ یک زن قانونگذار به عنوان رقیب سیاسی‌اش متهم شده بود را مختومه اعلام کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85352162/%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%88%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF