فیلیپین، استقلال تایوان را تایید نمی‌کند
تهران- ایرنا- رییس جمهور فیلیپین اعلام کرد کشورش استقلال تایوان را تایید نمی‌کند و به دنبال اجتناب از هر گونه درگیری در شرق آسیا است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85364031/%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF