فوران آتشفشان مراپی در اندونزی


تهران- ایرنا – سازمان مدیریت بحران اندونزی اعلام کرد فوران آتشفشان مراپی در این کشور منجر به ایجاد ابرهای مذاب تا ارتفاع ۷ کیلومتری این آتشفشان شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85053530/%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%AA%D8%B4%D9%81%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%BE%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C