فساد، موجب پیگرد ۱۱۰ هزار مقام حزب کمونیست چین شد
تهران- ایرنا- دیده بان مبارزه با فساد چین اعلام کرد که ۱۱۰ هزار مقام حزب کمونیست در سال گذشته میلادی با اقدامات انضباطی و پیگرد قانونی روبه‌رو شدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85370048/%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%DB%B1%DB%B1%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%DA%A9%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF