فرود اضطراری هواپیمای ژاپنی در پی تهدید بمب‌گذاری


تهران- ایرنا – براساس اطلاعات وزارت حمل و نقل و ترابری ژاپن یک هواپیمای داخلی ژاپنی در پی تهدید به بمبگذاری امروز صبح فرود اضطراری انجام داد باوجود این هیچ وسیله انفجاری توسط پلیس در آن پیدا نشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84991084/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%85%D8%A8-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C