فرصت مغتنم شانگهای


تهران – ایرنا – اجلاس شانگهای در حالی ماه آینده برگزار خواهد شد که ایران به دلیل نقش پویای منطقه‌ای و نیز تغییر عضویت از ناظر به دائم در آن سازمان، اهمیت چشمگیری دارد. آن هم در سازمانی که هدف اصلی تشکیل آن برقراری موازنه در برابر نفوذ آمریکا و ناتو در منطقه بوده‌است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85130420/%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D9%85%D8%BA%D8%AA%D9%86%D9%85-%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C