فرصت‌های شغلی در ژاپن به کمترین میزان در ۱۶ ماه گذشته رسید
تهران- ایرنا- گزارش‌های دولتی نشان می‌دهد فرصت‌های شغلی در ژاپن به کمترین میزان در ۱۶ ماه گذشته رسیده است و برای هر ۱۰۰ متقاضی کار، تنها ۱۲۸ جایگاه شغلی وجود دارد که پایین‌ترین میزان در ۴ ماه اخیر است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85334074/%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B6-%D9%85%D8%A7%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF