عناوین روزنامه‌های جهان؛ بازگشایی مرزهای چین روی گردشگران پس از ۳ سال قرنطینه


تهران-ایرنا- «سرمایه‌گذاری یک میلیارد دلاری علی‌بابا در ترکیه، حمله طرفداران «بولسونارو» به کاخ ریاست جمهوری برزیل و چین مرزهایش را پس از ۳ سال قرنطینه روی گردشگران باز کرد»، از جمله عناوین نخست روزنامه‌های مطرح جهان در روز دوشنبه ۱۹ دی (۹ ژانویه) است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84994049/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B3