عناوین روزنامه‌های جهان؛ اعتصاب‌های گسترده فعالیت اقتصادی در فرانسه را مختل کرد


تهران-ایرنا- آزادی «ماهر یونس» قدیمی‌ترین اسیر فلسطینی، آمریکا در تلاش برای بستن مسیر تبادل دلار  میان ایران و عراق است و اعتصاب‌های گسترده در فرانسه فعالیت اقتصادی در این کشور را مختلف کرد، از جمله عناوین نخست روزنامه‌های مطرح جهان در روز جمعه ۳۰ دی (۲۰ ژانویه) است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85004682/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1