عملیات جابه‌جایی پایگاه آمریکا در اوکیناوا آغاز شد
تهران- ایرنا-رسانه‌های ژاپنی از آغاز اقدامات مقدماتی جابجایی پایگاه نظامی «فوتنما» آمریکا در ژاپن، از محل فعلی آن به شهری دیگر در منطقه اوکیناوا خبر دادند. راه‌اندازی پایگاه جدید، برخلاف خواسته مقامات منطقه‌ای انجام می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85350385/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF