علل هراس غرب از بریکس


تهران – ایرنا – پانزدهمین اجلاس سران قدرت های نوظهور اقتصادی جهان (بریکس) اواخر ماه گذشته میلادی در حالی در آفریقای جنوبی برگزار شد که دول غربی و بطور خاص آمریکا با دقت خود اجلاس و تصمیمات جدید آنرا زیر نظر داشتند، چون می دانند این پدیده نوظهور می رود تا قدرت هژمونی به اصطلاح بلامنازع غرب را به چالش بکشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85214692/%D8%B9%D9%84%D9%84-%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3