عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای، فراتر از برجام


تهران- ایرنا- پس از عضویت رسمی ایران در سازمان همکاری شانگهای، رسانه های جهان از زوایای مختلفی به بررسی این مساله پرداختند. رسانه هندی ایندین اکسپرس نیز در گزارشی نوشت به رغم اینکه هنوز سرنوشت برجام مشخص نشده و تحریم های آمریکا علیه ایران ادامه دارد، این موضوع نتوانست سد راه عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85160814/%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85