صربستان بزرگراه ساخت چین را افتتاح می‌کند
تهران- ایرنا- رئیس‌جمهور صربستان، روز جمعه در جریان بازدید از محل ساخت‌وساز جاده ساخته شده توسط یک شرکت چینی گفت: امتداد ۱۲ کیلومتری بزرگراه ساخت چین که شهرهای لایکواچ و والیوو در غرب صربستان را به هم متصل می‌کند، یک جاده راهبردی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85330358/%D8%B5%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF