صدراعظم آلمان خواستار آمادگی مردم کشورش برای اوج گیری بحران اوکراین شد

به گفته شولتز؛ بودجه دفاعی ۱۰۰ میلیارد یورویی (۱۰۲ میلیارد و ۷۶۰ میلیون دلاری) اعلان شده در پی آغاز حمله روسیه به اوکراین، نتیجه درس آموخته شده برای تقویت ذخایر دفاعی ارتش آلمان بود.

وی دیدار اخیرش را از چین که به همراه شی جین پینگ رئیس جمهوری این کشور، تهدیدها به کاربرد جنگ افزار هسته ای در اوکراین را محکوم کردند، به علت اعلان موضع مشترک علیه کاربرد جنگ افزار هسته ای، ارزشمند دانست.

اما این روابط از هنگام آغاز جنگ اوکراین در فوریه که منجر به قطع روابط ۱۰ ساله روسیه و آلمان در حوزه انرژی و روی اوری بسیاری از شرکت های این کشور به کسب وکارهای داخلی شد، زیر بررسی و تیزبینی دقیق قرار گرفته است.

این اقدامات پیشنهادی دولت شولتز صدراعظم آلمان، بخشی از راهبرد تازه تجاری برلین در برابر چین در راستای کاهش وابستگی به ابرقدرت اقتصادی آسیا در پی تحولات ناشی از جنگ اوکراین به شمار می رود.

روابط عمیق و گسترده بازرگانی، چین و آلمان را به عنوان بزرگ ترین اقتصادهای آسیا و اروپا به هم پیوند زده و موجب گسترش سریع چین و افزایش تقاضا برای خودروها، ماشین الات و ابزار و تجهیزات صنعتی ساخت آلمان موجب رشد اقتصاد این کشور در ۲۰ سال گذشته شده است. چین در ۲۰۱۶ بزرگ ترین شریک تجاری آلمان بود.

به گزارش ایرنا از خبرگزاری رویترز؛ وی افزود: با توجه تحولات و رخدادهای جنگ اوکراین و شکست های مشهود و فزاینده روسیه، باید آماده اوج گیری این درگیری با فرارسیدن فصل زمستان باشیم که شاید شامل نابودی تاسیسات زیرساختی باشد.

این راهبرد تازه که از پشتیبانی حزب سبزها در ائتلاف حاکم به ریاست شولتز سوسیال دمکرات، برخوردار است، نشانه دوری از سیاستهای دوره آنگلا مرکل صدراعظم پیشن محافظه کار این کشور است. هر چند دمکرات های آزاد حامی تجارت آزاد نیز در این ائتلاف حضور دارند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84950697/%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D8%AC-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86

بر اساس این سند؛ هدف این تدابیر، تغییر ساختار انگیزشی شرکت های آلمانی به ویژه در حوزه های صنایع شیمیایی و خودروسازی با کاربرد ابزارهای اقتصاد بازار به منظور ایجاد جذابیت بیشتر برای کاهش وابستگی صادراتی است.

تصمیم نهایی در باره راهبرد تازه برلین نسبت به پکن که پیش نویس آن توسط وزارت امور خارجه آلمان به ریاست آنالنا بربوک از حزب سبز تهیه شده و باید به تائید هیئت وزیران برسد، در اوایل سال آینده (۲۰۲۳) گرفته خواهد شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان از اظهارنظر در این باره خودداری کرده است.

پیش نویس یک سند محرمانه دولت آلمان نشان می دهد که وزارت امور خارجه این کشور قصد دارد با سخت کردن مقررات برای شرکت های دارای فعالیت زیاد در چین، آنها را به افشای اطلاعات تازه در باره کسب و کارشان و حتی ارزیابی خطرهای ژئوپولیتیک وادار کند.

یکی از اقدامات توصیه شده در این پیش نویس ۶۵ صفحه ای، تشدید مقررات برای شرکت های فعال در چین برای اطمینان یابی از توجه به و ارزیابی خطرهای ژئوپلیتیک است.