شی: چین مطمئنا دوباره یکپارچه خواهد شد
تهران- ایرنا- شی جین‌پینگ رئیس جمهوری چین بار دیگر با اشاره به متحد شدن این کشور با تایوان، تکرار کرد که چین «مطمئنا» بار دیگر یکپارچه خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85339233/%D8%B4%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B7%D9%85%D8%A6%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B4%D8%AF