شی: جهان به ثبات در روابط آمریکا و چین نیاز دارد
تهران- ایرنا- شی جین‌پینگ رئیس جمهوری چین اعلام کرد که آینده جهان به ثبات و بهبود در روابط پکن و واشنگتن نیازمند است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85349531/%D8%B4%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF